Ακολουθήστε μας

Πληκτρολογήστε οτι θέλετε να βρείτε.

❝ Ο κόσμος αλλάζει , μόνο όταν τον αλλάζουμε εμείς ❞

Pliktrologionews.grPliktrologionews.gr

Πολιτική

Σκάνδαλο με απευθείας ανάθεση του Βασίλη Κικίλια

Σκάνδαλο με απευθείας ανάθεση του Βασίλη Κικίλια

Ο υπουργός Τουρισμού έδωσε «δουλειά» σε εταιρεία επιχειρηματία που διόρισε ο ίδιος στον ΕΟΤ.

Πού μας οδήγησε η έρευνα:

– Στον διορισμό του κ. Ντόκορου στον ΕΟΤ με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Κικίλια, δίχως να αναγράφεται στις ιδιότητες του νεοδιορισθέντος και η ιδιότητα του επιχειρηματία, όπως σε άλλες περιπτώσεις νέων μελών.

– Στην απόφαση του υπουργείου Τουρισμού να δοθεί με απευθείας ανάθεση έργο 23.650 ευρώ σε εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος ο επιχειρηματίας κ. Ντόκορος.

– Στην μη αναφορά ενδεχόμενου ενδιαφέροντος από άλλες εταιρείες και αντικειμενικών κριτηρίων αγοράς για το εύλογο του κόστους.

– Σε διαδικασίες fast-track από το υπουργείο Τουρισμού με ανάθεση για διοργάνωση ημερίδας μόλις μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση.

– Σε ίδιες διευθύνσεις και σε «φτωχούς» ισολογισμούς.

Μπορεί ένας υπουργός να διορίσει σε οργανισμό της εποπτείας του έναν επιχειρηματία και στη συνέχεια να τον κάνει ανάδοχο έργου με απευθείας ανάθεση και διαδικασίες – εξπρές; 

Στην περίπτωση του υπουργείου Τουρισμού, είναι κάτι που γίνεται…

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας διόρισε τον Σεπτέμβριο 2022 τον επιχειρηματία Δημήτριο Ντόκορο ως μέλος του ΔΣ στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στις 23 Ιανουαρίου το υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε να δώσει με απευθείας ανάθεση 23.650 ευρώ στην εταιρεία του νεοδιορισμένου μέλους.

Τα κριτήρια επιλογής της εταιρείας στην οποία είναι μέτοχος ο κ. Ντόκορος και για ποιο λόγο κρίθηκε συμφέρουσα η προσφορά του, δεν αναφέρονται στην σχετική απόφαση του υπουργείου Τουρισμού, ούτε αν υπήρξαν άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

  •  Η απόφαση του Βασίλη Κικίλια για τον διορισμό του «οικονομολόγου και συμβούλου τουριστικών επιχειρήσεων» Δημήτριου Ντόκορου ως μέλος του ΕΟΤ την 1η Σεπτεμβρίου 2022 

Ο διορισμός Ντόκορου από τον Κικίλια τον Σεπτέμβριο 2022 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 17077, εκδόθηκε απόφαση από τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια τον διορισμό νέων μελών στο ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Στον διορισμό, με τριετή θητεία, των νέων μελών του ΕΟΤ συμπεριλήφθηκε και το όνομα του «οικονομολόγου και Σύμβουλου Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δημήτριου Ντόκορου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για απευθείας ανάθεση στην «GR8» στην οποία είναι μέτοχος το μέλος του ΕΟΤ που διόρισε ο κ. Κικίλιας, Δημήτριος Ντόκορος

Η απευθείας ανάθεση – εξπρές στον Ντόκορο από το υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο 2023

Πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις 23 Ιανουαρίου 2023, το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 1357, με θέμα την «Επιμέλεια διοργάνωσης Ημερίδας του Υπουργείου Τουρισμού».

Η ημερίδα «Τουρισμός 2023», διοργανώνεται από το ίδιο το υπουργείο Τουρισμού την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens. Στην ημερίδα προβλέπεται «παρουσία 300 προσκεκλημένων (υπουργών, στελεχών και φορέων του Τουρισμού)».

Η διαδικασία – εξπρές, με απόφαση στις 23 Ιανουαρίου για εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη μόλις μια εβδομάδα αργότερα, έγινε «με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016».

Το άρθρο 118 του συγκεκριμένου νόμου αφορά τις απευθείας αναθέσεις και προβλέπει τα εξής:

«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου».

Το ύψος της ανάθεσης από το υπουργείο Τουρισμού είναι 23.560 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως, βάσει νόμου, «δεν απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου».

Με την απευθείας ανάθεση την επιμέλεια της ημερίδας αναλαμβάνει η εταιρεία «GR8 COMMUNICATIONS ΙΚΕ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με έδρα το Χαλάνδρι, «που κατέθεσε τη σχετική προσφορά», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργείο Τουρισμού.

Στη διάρκεια της Ημερίδας «προβλέπεται να γίνει αποτίμηση της τουριστικής σεζόν και θα συζητηθούν τα επόμενα σημαντικά βήματα στον τομέα του τουρισμού, μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, ενώ θα τιμηθούν για την προσφορά τους στελέχη που έχουν συνεισφέρει διαχρονικά στη ανοδική πορεία των δεικτών του τουρισμού».

Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται σε 23.560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% «και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, οικονομικού έτους 2023».

Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η υπηρεσιακή γραμματέας Σταυρούλα Μηλιάκου: «Ενοικίαση Αίθουσας και διαμόρφωσή της, catering, sitting, δημιουργία ταυτότητας, δημιουργία και επιμέλεια βίντεο, δημιουργία εικαστικών, δημιουργία banner-roll-up, δημιουργία προσκλήσεων, backdrop, εκτυπώσεις, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, φωτισμό, βιντεοσκοπική – φωτογραφική κάλυψη – υπηρεσίες μοντάζ και αναμνηστικές πλακέτες».

Το ποσό μοιάζει αρκετά υψηλό για μια εκδήλωση που θα γίνει σε μια ημέρα και θα διαρκέσει κάποιες ώρες. Όμως, αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει στην σχετική απόφαση, αφού δεν αναφέρονται άλλες προσφορές εταιριών για την διεκδίκηση του έργου.

Επίσης, δεν αναγράφεται πουθενά σε ποια ημερομηνία αποφασίστηκε από το υπουργείο Τουρισμού η διεξαγωγή της εν λόγω ημερίδας, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό τι χρονικά περιθώρια υπήρχαν για διαγωνισμό κι αν προέκυπτε πράγματι λόγος για κατεπείγουσες διαδικασίες σε χρόνο – ρεκόρ, με απόφαση απευθείας ανάθεσης στις 23 Ιανουαρίου για μια ημερίδα στις 31 του ίδιου μήνα.

Αναρτημένο έγγραφο στο ΓΕΜΗ που συντάχθηκε τον Απρίλιο 2021 όπου φαίνεται η μετοχική ιδιότητα του κ. Ντόκορου στην εταιρεία GR8
Αναρτημένο έγγραφο στο ΓΕΜΗ που συντάχθηκε τον Απρίλιο 2021 όπου φαίνεται η μετοχική ιδιότητα του κ. Ντόκορου στην εταιρεία GR8

Ποια είναι η εταιρεία «GR8» με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ 

Τα ερωτήματα πληθαίνουν με τον σχετικό έλεγχο της εταιρείας, η οποία θα εισπράξει τελικά τα 23.560 ευρώ.

Η «GR8 COMMUNICATIONS ΙΚΕ» ή «CRE8» όπως λεγόταν αρχικά, ιδρύθηκε την 16η Απριλίου 2021 με ΑΦΜ 801538402 και αριθμό ΓΕΜΗ 158740803000, επί της οδού Αγ. Παρασκευής 107 στο Χαλάνδρι.

Στο πρακτικό της ίδιας ημέρας εμφανίζονται ως εταίροι και διαχειριστείς τρία άτομα: ΟΔημήτριος Ντόκορος του Λάμπρου και της Ακριβής, η Γραμματική Μιχαηλίδου και ο Φώτιος Κωνσταντόπουλος. Το αρχικό κεφάλαιο ήταν 1.000 ευρώ.

Η αυτοματοποιημένη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) έγινε στις 7 Μαϊου 2021.

Μόλις τρεις μέρες μετά, στις 10.5.21, υπάρχει νέα ανάρτηση στο ΓΕΜΗ στην οποία φαίνεται οι τρεις συμβαλλόμενοι να αλλάζουν την επωνυμία της εταιρείας από «CRE8» σε «GR8» και να τροποποιούν τη διαχείριση της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται, «σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, οι υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, οι υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείου ύπνου, οι δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο κ.α., οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.α.».

Στο επάγγελμα του Δημήτριου Ντόκορου αναφέρεται «επιχειρηματίας», ενώ στο άρθρο 8 για τον τρόπο διαχείρισης προβλέπεται:

«Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους: Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΚΟΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΚΡΙΒΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ».

Η εταιρεία GR8 και η Maestro Group έχουν την ίδια διεύθυνση στο Χαλάνδρι
Η εταιρεία GR8 και η Maestro Group έχουν την ίδια διεύθυνση στο Χαλάνδρι

Στην ίδια διεύθυνση με άλλη εταιρεία 

Στο μέιλ του κ. Ντόκορου που παρατίθεται στο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ υπάρχει η κατάληξη @maestrogroup.gr. Σε συνέντευξη του κ. Ντόκορου σε ελληνικό οικονομικό site (euro2day.gr, 7 Δεκεμβρίου 2016) διαβάζουμε ότι πρόκειται για τον πρόεδρο της Maestro Group.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Όμιλος Maestro αποτελούταν τότε από επτά εταιρείες, ανάμεσά τους το boutique hotel «Thalatta» στην Αγία Άννα Ευβοίας, το κατασκηνωτικό club «AGIA ANNA» στην ίδια περιοχή, το εστιατόριο «Μπαλκόνι» στο Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας και το πρακτορείο εναλλακτικού τουρισμού «Θέλω Διακοπές».

Στο επίσημο site της «Maestro Group» ως διεύθυνση της εταιρείας εμφανίζεται σήμερα η «Αγ. Παρασκευής 107, Χαλάνδρι», δηλαδή η ίδια διεύθυνση με αυτή της «GR8».

Η ιδιότητα που δηλώνει ο κ. Ντόκορος στα έγγραφα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είναι «επιχειρηματίας», ωστόσο στο έγγραφο διορισμού του στον ΕΟΤ αναφέρεται μόνο ως «οικονομολόγος» και «σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων»
Η ιδιότητα που δηλώνει ο κ. Ντόκορος στα έγγραφα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είναι «επιχειρηματίας», ωστόσο στο έγγραφο διορισμού του στον ΕΟΤ αναφέρεται μόνο ως «οικονομολόγος» και «σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων»

Οι ιδιότητες στην απόφαση για τον ΕΟΤ

Στον διορισμό του Δημήτριου Ντόκορου από το υπουργείο Τουρισμού στον ΕΟΤ οι μοναδικές ιδιότητες που αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο είναι αυτές του «οικονομολόγου» και του «Σύμβουλου Τουριστικών Επιχειρήσεων». Ο ίδιος, όμως, δηλώνει επιχειρηματίας κατά την ίδρυση της «GR8», με την οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα. Γιατί στην απόφαση του υπουργείου Τουρισμού δεν συμπεριλήφθηκε και αυτή η επαγγελματική ιδιότητα του κ. Ντόκορου; Για παράδειγμα, άλλα μέλη του ΕΟΤ αναφέρονται ως ξενοδόχοι.

Να σημειωθεί ότι τόσο από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως για την απευθείας ανάθεση του υπουργείο Τουρισμού, όσο και από τα έγγραφα για την μετοχική σύνθεση της ΙΚΕ «GR8» που φαίνονται στο ΓΕΜΗ, προκύπτει ότι αδιαμφισβήτητα, από τους αριθμούς αστυνομικής ταυτότητας, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ο υπογεγραμμένος από τον Δημήτριο Ντόκορο ισολογισμός της «GR8» για το 2021 όπως αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 29 Νοεμβρίου 2022

Ο κύκλος εργασιών 

Στην τελευταία ανάρτηση για την «GR8» στο ΓΕΜΗ στις 29 Νοεμβρίου 2022 περιλαμβάνεται ο ισολογισμός της εταιρείας ο οποίος υπογράφεται από τον «Διαχειριστή Δημήτριο Ντόκορο». Δηλαδή, ο κ. Ντόκορος φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία ότι παραμένει ενεργός στην «GR8» στο διάστημα που είναι και μέλος του ΕΟΤ.

Ο κύκλος εργασιών της «GR8» για το 2021 ανήλθε σε 62.970 ευρώ, όταν μόνο από το έργο που ανέλαβε τώρα από το υπουργείο Τουρισμού για μια εκδήλωση λίγων ωρών θα εισπράξει 23.560.

Δίπλα στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, υπάρχει ο αριθμός 0,00. Στην καθαρή θέση και τις υποχρεώσεις της, βλέπουμε ότι τα κεφάλαια και τα αποθεματικά της είναι 13.149 ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.144 ευρώ. Στην κατηγορία Λοιπά έξοδα και Ζημίες, το ποσό ανέρχεται σε 47.056 ευρώ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν δεν είναι πλέον λίγα:

-Με ποια κριτήρια ο κ. Κικίλιας διόρισε στον ΕΟΤ, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κι εποπτεύεται από τον ίδιο τον υπουργό Τουρισμού, τον κ. Ντόκορο;

-Για ποιο λόγο στην απόφαση διορισμού του κ. Ντόκορου ως μέλος του ΕΟΤ δεν αναφέρεται ότι είναι κι επιχειρηματίας;

-Για ποιο λόγο προτιμήθηκε η απευθείας ανάθεση για την συγκεκριμένη εκδήλωση μιας ημέρας, ποιες άλλες εταιρείες είχαν καταθέσει προσφορές και τι ύψους ήταν, αλλά και με ποια αντικειμενικά κριτήρια αγοράς θεωρήθηκε η προσφορά της «GR8» αντί 23.560 ευρώ ως ικανοποιητική και συμφέρουσα για το υπουργείο;

-Και, κυρίως, πάνω σε ποια βάση και πόσο επιτρεπτό είναι ένας μέτοχος εταιρείας που διορίστηκε στο ΔΣ του ΕΟΤ από τον ίδιο τον κ. Κικίλια, να παίρνει δουλειές από το υπουργείο Τουρισμού (του κ. Κικίλια), μάλιστα με απευθείας ανάθεση;

Του Βασίλη Γαλουπη – Datajournalists.co.uk

Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Διαβάστε επίσης

Πολιτική

Σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται μέχρι στιγμής οι αξιώσεις προς το ελληνικό δημόσιο από τις αγωγές που έχουν καταθέσει 140 απόδημοι ένα μήνα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου...

Πολιτική

Η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ μοίραζε χρήμα σε υπαλλήλους γυμναστηρίων, μίνι μάρκετ και ανύπαρκτες εταιρείες. Σημεία και τέρατα καταγράφονται στην πορισματική αναφορά των ελεγκτών...

Πολιτική

Οι ελεγκτές, στο πολυσέλιδο πόρισμα τους κάνουν λόγο για ζημία ύψους 2 εκατ. ευρώ του Δημοσίου από τις αναθέσεις που υπέγραψε η κ. Νικολάου...

Πολιτική

Η υπόθεση του Τούρκου διεθνώς καταζητούμενου Γιασάμ Αγιαβέφε εξελίσσεται σε σκάνδαλο μεγατόνων, στο οποίο εμπλέκονται από την κυβέρνηση, μέχρι τη Δικαιοσύνη και επίορκους αξιωματικούς...